เทคนิคการเลือกโรงงานสำหรับจ้างผลิตสินค้า

Last updated: 1 มี.ค. 2567  |  3881 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการเลือกโรงงานสำหรับจ้างผลิตสินค้า

เทคนิคการเลือกโรงงานสำหรับการจ้างผลิตสินค้า

           การมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง คือธุรกิจที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงาม ทั้งอาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง รวมไปถึงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การมีแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จ นอกจากมีสินค้าที่ดี และการมีสินค้าที่ดีต้องมาจากแหล่งผลิตหรือโรงงานรับผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเทคนิคการเลือกโรงงานสำหรับการจ้างผลิตสินค้าที่ดี พิจารณาได้ ดังนี้

 1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของโรงงานการเลือกโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมไปถึงการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีจะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จและติดตลาดได้ง่าย
 2. ที่ตั้งของโรงงานต้องชัดเจน และมีอยู่จริงโรงงานรับผลิตที่ดี ควรมีความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาได้จากการดูข้อมูลที่ตั้งของโรงงานเป็นการช่วยยืนยัน และสร้างความมั่นใจว่าโรงงานนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ข้อมูลที่แจ้งต้องระบุชัดเจน ทั้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือโรงงานที่ผลิต รวมไปถึงช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อโรงงานได้ต้องหลากหลายอย่างแท้จริง
 3. ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองทั้งของไทยและต่างประเทศการสร้างแบรนด์สินค้า เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญมากที่สุด โรงงานผลิตที่จะเลือกต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองในแต่ละด้านของทุก ๆ กระบวนการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าว่าผู้ว่าจ้างจะได้สินค้าสร้างแบรนด์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้า โดยหากได้โรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลากหลายด้าน มีรางวัลการันตีคุณภาพและมาตรฐานของโรงงาน ช่วยให้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานนั้นจะมีคุณภาพ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าแลผู้บริโภค
 4. การให้บริการที่ครบจบในหนึ่งเดียว (One Stop Service) โรงงานรับผลิตที่ดี ควรมีการบริการที่ครอบคลุมครบทั้งวงจร ให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่ช่วยคิดค้นสูตร เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง บรรจุลงบรรจุภัณฑ์สวยงามพร้อมจำหน่าย ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าการสร้างแบรนด์ หรือการผลิตจากโรงงาน OEM/ODM ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน
 5. ให้บริการรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดโรงงานรับผลิตที่ดี นอกจากมีการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การเลือกวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการคิดค้นสูตรแล้ว ควรมีบริการให้คำปรึกษาวางแผนด้านการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย           

การสร้างแบรนด์สินค้าให้ประสบความสำเร็จ ควรรู้อะไร

           การสร้างแบรนด์สินค้าทุกประเภท โดยการว่าจ้างโรงงานรับผลิต OEM  ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การเริ่มต้นธุรกิจที่ดี เพราะโรงงานที่รับผลิตพร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงกระบวนการผลิต ส่วนการสร้างแบรนด์สินค้าให้ประสบความสำเร็จ มีสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ ดังนี้
 1. สินค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์การจ้างโรงงานผลิตเพื่อสร้างแบรนด์ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่จะต้องรู้ก็คือสินค้าที่นำมาสร้างแบรนด์คืออะไร หรือต้องการขายอะไร โดยสินค้าที่เราต้องการนำมาสร้างแบรนด์นั้นควรเลือกสินค้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ไปจนถึงความชื่นชอบ รู้จัก หรือรักในสิ่งสิ่งนั้นเป็นอย่างดี จะเป็นข้อได้เปรียบในการทำแบรนด์มากกว่าการที่ไปเลือกสินค้าที่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับสินค้านั้นทำแบรนด์
 2. ศึกษาตลาด คู่แข่ง และรูปแบบสินค้า การศึกษาตลาด คู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะนอกจากช่วยให้เข้าใจลักษณะตลาดของสินค้าที่จะผลิตออกมาวางขายแล้ว ยังช่วยให้เห็นความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ ว่าสินค้าที่กำลังจะทำเป็นที่ต้องการของลูกค้า และมีคู่แข่งในตลาดหรือไม่ หากมีคู่แข่งจะทำอย่างไรให้สินค้ามีความแตกต่าง หรือมีเทรนด์อะไรที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าที่เราต้องเจาะลงไป เพื่อแบรนด์ของเรากลายเป็นผู้ริเริ่มนำเทรนด์ของตลาด หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ใครก็เลียนแบบได้ยาก
 3. วางแผนการทำแบรนด์ล่วงหน้าการนำพาแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จได้ ก็คือการวางแผน ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ควรมีการวางแผนในด้านต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบ เช่น การวางแผนรูปแบบผลิตภัณฑ์ว่าอยากให้มีแพคเกจเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ว่าควรทำอย่างไรให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์สินค้าของเรามากขึ้น เพราะการวางแผนการให้ชัดเจนทั้งการออกแบบสินค้า และแผนการตลาดโปรโมตสินค้า จะสามารถช่วยให้เราวางแผนการใช้เงินในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 4. เลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานเมื่อมีการเลือกสินค้าและมีระบบการบริหาร มีการวางแผนและรู้สินค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ว่าคืออะไร รวมทั้งศึกษาตลาดและคู่แข่งมาแล้วอย่างดี ขั้นตอนต่อไปสำหรับการสร้างแบรนด์ก็คือการเลือกโรงงาน ส่วนสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการเลือกโรงงานมีปัจจัยที่ต้องเลือกหลายอย่าง เช่น โรงงานแบบไหนดีระหว่าง OEM หรือ ODM มาตรฐานของโรงงานได้รับการรับรองหรือไม่ ไปจนถึงประสบการณ์ของโรงงานในการผลิตสินค้าที่เราสนใจ เป็นต้น
 5. เพิ่มและพัฒนาสินค้าให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ ๆการพัฒนาสินค้า เพื่ออัปเดตเทรนด์สินค้าเพิ่มความแปลกใหม่ในสินค้าของแบรนด์ให้ทันสมัยตามเทรนด์ตลาดตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นเจ้าของแบรนด์ เพราะช่วงไหนที่มีเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสมาแรงจะช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามาเป็นลูกค้าแบรนด์ของเราได้มากยิ่งขึ้น
 6. ทำการตลาดให้แตกต่างและโดดเด่นการสร้างแบรนด์สินค้าให้ประสบความสำเร็จ ควรมีการวางภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และสินค้าของแบรนด์อย่างชัดเจน เพื่อสร้างการจดจำว่าแบรนด์ของเราเป็นแบบไหน รวมถึงจะทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังต้องทำการตลาดให้โดดเด่น สร้างกระแสให้เป็นที่จดจำในทางที่ดี เพื่อเป็นการเปิดทางไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ให้เขาเปิดใจก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าของเรา หรือในอีกแง่คือสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์เรามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 7. เพิ่มโอกาสทำให้ธุรกิจและการสร้างแบรนด์เติบโตการเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องมีเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทำให้ธุรกิจและการสร้างแบรนด์เติบโต สามารถประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักของลูกค้า ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญทั้งการโฆษณา การตลาด และการหาโรงงานผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล

โรงงานรับผลิตสินค้า สำคัญอย่างไรกับ ร้านอาหาร ฟู้ดส์เซอร์วิส

            ธุรกิจ ร้านอาหาร ฟู้ดส์เซอร์วิส Food Service คือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มลูกค้า Retail ได้แก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งบริษัทจำหน่ายที่ต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์มีการจัดจำหน่ายผ่านทางธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
           ความสำคัญของการจ้างโรงงานรับผลิตที่มีต่อกลุ่มธุรกิจ ร้านอาหาร ฟู้ดส์เซอร์วิส เนื่องจากธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) ให้บริการเตรียมความพร้อมด้านอาหารภายนอกสถานที่พักอาศัย ได้แก่ ร้านอาหาร ห้องอาหารตามโรงเรียนและโรงพยาบาล ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง โรงแรม เรือสำราญ และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ให้บริการ มักจะให้บริการและสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสำหรับการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นการธุรกิจการให้บริการหรือการปรุงอาหารในครัวเรือน

ประเภทของอาหารรฟาสต์ฟู้ด

           อาหารฟาสต์ฟู้ด หมายถึง อาหารที่มีการปรุงไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว สามารถเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ในทันที หรือใช้เวลาสั้นมากในการเตรียมก่อนเสิร์ฟ เพราะอาหารเหล่านี้มักถูกเตรียมและปรุงไว้จนสำเร็จรูปหรือเกือบสำเร็จรูปแล้ว เสิร์ฟให้กับลูกค้าในรูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสั่งกลับบ้านเป็นหลัก เมื่อลูกค้าสั่งก็จะเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้าย หรือการอุ่นเท่านั้น ออกแบบให้สามารถพกพาสะดวก ติดตัวไปได้ทุกที่สะดวกกับชั่วโมงเร่งรีบ อาหารจำพวกนี้บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนส้อมในการรับประทานให้เสียเวลาเท่าไรนัก หรือจะรับประทานเป็นอาหารทานเล่นซึ่งง่ายต่อการดำเนินชีวิต อาหารฟาสต์ฟู้ด ที่นิยมทำขายมีหลายประเภท เช่น
 • พิซซ่า
 • ไก่ย่าง KFC
 • แฮมเบอร์เกอร์
 • แซนด์วิชแฮมชีส
 • เฟรนช์ ฟราย
 • ไส้กรอกฮอทดอก
 •  นักเก็ตไก่

อาหารฟาสต์ฟู้ต และพฤติกรรมการบริโภค

           การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ส่งผลให้การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
หลาย ๆ อย่าง เช่น การบริโภคอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน เช่น กลุ่มอาหารรฟาสต์ฟู้ด เป็นอาหารที่มีการเตรียมขึ้นมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถรับประทานได้ทันที เช่น  แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก แซนต์วิช พาย พิชซ่า ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น

การจำหน่ายและสร้างแบรนด์  อาหารฟาสต์ฟู้ต

           เมื่อพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ตเป็นที่
ต้องการของสังคมมากขึ้น ทำให้มีผู้ประกอบการมากมายต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารฟาสต์ฟู้ต เป็นของตนเอง ซึ่งข้อดีของอาหารฟาสต์ฟู้ตได้แก่
 1. ประหยัดเวลา อาหารฟาสต์ฟู้ต เป็นเมนูอาหารที่ช่วยประหยัดเวลา ปรุงเสร็จไว บางเมนูปรุงสำเร็จแล้วนำมาอุ่นก่อนเสิร์ฟเท่านั้น
 2. เลือกใส่เครื่องได้ตามใจชอบ ทำให้ได้รสชาติอาหารที่เหมาะกับทุกคน เช่น การเลือกชนิดจองซอสสำหรับรับประทานคู่กับอาหารฟาสต์ฟู้ต ตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคล
 3. สะดวกสำหรับการประกอบอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ตบางเมนูทำรับประทานเองได้ง่าย เนื่องจากมีซอสหรือเครื่องปรุงที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจำหน่ายอยู่แล้ว
 4. ราคาประหยัด อาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าพวกอาหารทั่วไป และหาซื้อง่าย
 5. สร้างแบรนด์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เนื่องจากอาหารฟาสต์ฟู้ดบางเมนูราคาไม่แพงใช้เงินลงทุนไม่มาก สามารถสร้างแบรนด์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่าย

การสร้าง Branding สำคัญอย่างไรกับธุรกิจฟาสต์ฟู้ต

           การสร้าง Branding เป็นกระบวนการในการสร้างและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และ
ผู้บริโภค เป้าหมายของการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์คือการสร้างมูลค่าของแบรนด์ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าขององค์กรธุรกิจในที่สุด การสร้างแบรนด์มีความสำคัญ ดังนี้
 1. การสร้างแบรนด์ ทำให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์ ซึ่ง เป็นตัวกำหนดว่าจะมีผู้บริโภคจำนวนเท่าใดที่รู้จักแบรนด์ และเป็นกลุ่มลูกค้า
 2. การสร้างแบรนด์ ก่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ วัดได้โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการซื้อ เช่น พฤติกรรมการซื้อซ้ำและระยะห่างระหว่างการซื้อซ้ำ
 3. สร้างการจดจำ และความชื่นชอบในแบรนด์สินค้า เนื่องขากการสร้างแบรนด์ทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำและเข้าถึงสินค้าได้ง่าน
 4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เมื่อมีการสร้างแบรนด์สินค้านอกจากสร้างการจดจำในตัวสินค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าผู้บริโภคอีกด้วย

การสร้างแบรนด์ มีประโยชน์ต่อธุรกิจฟาสต์ฟู้ต อย่างไร

           การสร้างแบรนด์ คือแนวคิดหรืออุดมคติที่แสดงถึงองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร
นั้น โดยสามารถถ่ายทอดพันธกิจและภาพลักษณ์ผ่านชุดข้อความที่กำหนดได้ ส่วนการสร้างแบรนด์ คือ การสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นภาพจำให้กับผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นจนเกิด Conversion หรือการตัดสินใจซื้อในที่สุด โดยประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ มีดังนี้
 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือการสร้างแบรนด์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือหรือเพิ่มความน่าชื่อถือให้กับองค์กรและสินค้าได้ เพราะการมีตัวตนขององค์กรคือสิ่งที่ลูกค้าส่วนมากมองหา ยิ่งบริษัทใดสร้างแบรนด์ได้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จัก ยิ่งทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย
 2. สร้างฐานลูกค้าประจำประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักระดับหนึ่งแล้ว ผู้คนที่รู้สึกว่าสิ่งที่แบรนด์สื่อสารตรงกับความต้องการ ก็จะผันตัวมาเป็นลูกค้าประจำ เมื่อมีฐานลูกค้าที่มั่นคง แบรนด์ของคุณก็จะทำการตลาดได้ง่ายกว่าแบรนด์อื่น ๆ และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของยอดขายสได้
 3. กระตุ้นการสร้างยอดขายการมีแบรนด์สินค้า ช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยการบอกต่อแบบ “ปากต่อปาก” ได้ง่ายเนื่องจากลูกค้าที่ประทับใจในคุณภาพของแบรนด์ ย่อมต้องแนะนำคนใกล้ตัว เช่น เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว ให้ทดลองหรือเลือกซื้อสินค้าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้อีกช่องทางหนึ่ง
 4. สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจสำหรับการสร้างแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดจนเป็นที่รู้จักแล้ว ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคงในระยะยาวได้ และสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เพราะในความรู้สึกของลูกค้า ชื่อของแบรนด์ที่คนรู้จักดีจะการันตีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมากกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั่วไป

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ธุรกิจฟาสต์ฟู้ต ให้ง่ายต่อการจดจำ

           ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ต แม้จะเป็นเทรนด์อาหารที่กำลังได้รับความนิยม แต่การแข่งขันด้าน
การตลาดก็มีความรุนแรง และมีการแข่งขันกันสูง กลยุทธ์ในการบริหารด้านการตลาดให้สามารถใช้สู้กับคู่แข่งได้ ก็คือการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด เพื่อสร้างความสนใจ และจดจำสินค้าของเราได้ โดยกลยุทธ์ที่สามารถทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ ทำได้ ดังนี้
 1. สร้างชื่อแบรนด์ให้ง่ายต่อการจำชื่อสินค้าเป็นสิ่งแรกเลยที่คนจะเห็น การสร้างชื่อแบรนด์ให้ง่ายต่อการจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ และ ทั้งนี้ในการตั้งชื่อแบรนด์จะต้องดูชนิดสินค้า และกลุ่มลูกค้าให้มีความสัมพันธ์กันด้วย หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อแบรนด์ที่อ่านยาก ออกเสียงยาก เป็นต้น
 2. สโลแกน โดดเด่น ติดหูคนซื้อสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่มีข้อความ หรือประโยคบอกเล่าสั้น ๆ กระชับได้ใจความ บอกเล่าถึงสินค้าได้อย่างน่าสนใจ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนจดจำสินค้าได้ และเมื่อคนจำสโลแกนได้ก็จะจำรูปลักษณ์ของสินค้านั้น ๆได้ด้วย  ซึ่งจะทำให้เกิดการจูงใจในการซื้อเพิ่มขึ้น
 3. โลโก้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งการออกแบบโลโก้ที่ประสบความสำเร็จ คือการออกแบบสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับสินค้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าจำผลิตภัณฑ์ของเราได้  โลโก้ที่สะดุดตา มีเอกลักษณ์ จะทำให้กลุ่มผู้ซื้อเกิดความสนใจ อาจช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจสินค้าหรืออยากรู้จักสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น
 4. บรรจุภัณฑ์ สวย ไม่ซ้ำใครการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ นอกจากชื่อที่จำง่ายแล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ หากเราอยากให้สินค้าของเราเป็นที่จดจำ การใช้สีสัน หรือรวดลายที่เป็นเอกลัษณ์สามารถบอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ หรือจะใช้ความเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่ย ก็สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้
 5. มีกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนการสร้างแบรนด์ขายสินค้า ควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และรับรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร วัยไหน เพราะส่งผลต่อการทำแพคเกจจิ้ง การโฆษณา หรือแม้แต่การตั้งชื่อแบรนด์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 6. สินค้าและบรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์ และความแตกต่างการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้ามีความสำคัญมาก ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้จากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ของสินค้า การออกแบบการโฆษณา หรือแม้แต่ที่ตัวผลิตภัณฑ์เองก็ตาม
 7. สร้างการรับรู้แบรนด์การออกแบบแบรนด์ที่ดีต้องสามารถต้องสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่สะดุดตา สร้างชื่อเสียงและสื่อสารให้ลูกค้าเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีผู้ใช้จริง เป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะเมื่อลูกค้าเห็นก็จะสามารถรู้ทันทีว่านี่คือแบรนด์ของเรา
 8. สร้างความภักดีต่อแบรนด์การที่ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้การสร้างแบรนด์ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการจึงต้องบริหารการตลาดในทุก ๆ ด้านเพื่อสร้างความพึงพอใจในแบรนด์และตัวสินค้า

บริษัท เพียวฟู้ดส์ ผู้รับจ้างผลิต OEM

           บริษัทเพียวฟู้ดส์ เป็นหนึ่งในผู้นำโรงงานด้านนวัตกรรมการผลิตสลัด ซอสคาว ซอสหวาน มายองเนส ไส้ขนมเบเกอรี่ ไซรัป ครบวงจร แบบ One-Stop Service ถือเป็นบริษัทรับผลิตที่สามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารและฟู้ดส์เซอร์วิสให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 26 ปี ทำให้เพียวฟู้ดส์ เป็นบริษัทผู้รับจ้างผลิต OEM มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร และพร้อมที่จะเป็นโรงงาน OEM และ ODM สำหรับผลิต สลัด มายองเนส ซอส และน้ำจิ้ม เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจอาหารและฟู้ดส์เซอร์วิส

สรุป

            การดำเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทฟู้ดส์เซอร์วิส แม้จะเป็นการขายสินค้าที่เกี่ยวกับของกินและถูกมองว่าสามารถสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการได้ดี แต่การบริหารด้านการตลาดให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ ยังขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ การสร้างแบรนด์และเลือกโรงงานรับผลิต OEM  เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจร้านอาหารประเภทฟู้ดส์เซอร์วิส และบริษัท เพียวฟู้ดส์ คือโรงงานรับผลิต OEM ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้มากที่สุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้